Browsing by Author ดวงรัตน์ แพงไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-21รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำนาแห้วและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดเลยพนม สุทธิศักดิ์โสภณ; สุมาลี เหลืองสกุล; วสินี ไขว้พันธุ์; กฤติญา แสงภักดี; ดวงรัตน์ แพงไทย; กชกร เพชรัตน์; ศิรินภา ศิริยันต์
2014-01-03รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยสุมาลี เหลืองสกุล; วสินี ไขว้พันธุ์; นเรศ ชมบุญ; ประยูร ชุ่มมาก; กฤติญา แสงภักดี; ศิรินภา ศิริยันต์; กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์; ดวงรัตน์ แพงไทย