Browsing by Author ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การจำแนกบริเวณที่มีเลือดในลำไส้ของภาพจากกล้องแคปซูลด้วยวิธีการประมวลผลภาพถ่ายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ชุติกาญจน์ ดีนุสนธิ์; อภิชญา นวลนาค
2564การจำแนกบริเวณเลือดจากภาพถ่ายกล้องแคปซูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลึกและคุณสมบัติของสีฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ชนากานต์ ตุ่นมานะ; รัชนีกร ดวงใจ
2565การจำแนกบริเวณเลือดในทางเดินอาหารจากภาพถ่ายกล้องแคปซูลไร้สายด้วยวิธีการ K-Means Clustering, วิธีการK-nearest neighbor และวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยค่าสี RGBฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ; อารียา สีบุตรดา
2558การจำแนกฟันจากภาพเอกซเรย์โดยวิธีการเข้าคู่รูปแบบฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; อริสา พูนศรี
2564การตรวจจับดวงตาของผู้ปิดหน้ากากสำหรับป้องกันการติดเชื้อจากภาพถ่ายในหลายมุมมองฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ชัชญาดา สมารักษ์
2557การตรวจจับท่าทางมือเพื่อการใช้งานในห้องผ่าตัดโดยใช้ข้อมูลภาพ 3 มิติฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ดาวรัชฎา วงจันดา; อรรนพ กอบหิรัญ
2565การตรวจจับฟัน และการระบุมุมของฟันล้มจากภาพเอกซเรย์พาโนรามิกฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; นิรันชรา สิรินารถ; วันวิสา พาทอน
2565การตรวจจับมือสำหรับโปรแกรมดูภาพในห้องผ่าตัดด้วยกล้อง 2 มิติฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; พิชญาภา รุ่งพาณิชย์
2563การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินท่าในการออกกำลังกายด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย: การตรวจสอบท่ายืน และการวัดมุมงอของข้อเข่าระหว่างการสควอทฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; อ้อมแก้ว อินทรภักดี
2554การวัดความกว้างของแผลโดยใช้กระบวนการอินทิเกรตฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; สิริรักษ์ สุวรรณก้านมณี; สุรัตน์ ประสพรัตนชัย
2563การวัดสัดส่วนร่างกายสำหรับแนวทางการเลือกขนาดจักรยานด้วยการประมวลผลภาพถ่ายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; กิตติ สถาพรประสาธน์; กุญช์ญาดา กองธานี
2554ระบบติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาโดยใช้เทคนิคการประมาณค่ารูปร่างวงรีฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ศรีศุภางค์ ทิ้วสุวรรณ
2560วิธีการควบคุมภาพทางการแพทย์โดยใช้การจดจำรูปแบบการเคลื่อนไหวของมือแบบ 3 มิติ โดยใช้ลีปโมชั่น สำหรับห้องผ่าตัดฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ไกรยศ เกียรติสุนทร; ภัทรตา สงวนนาม
2565วิธีการจัดหมวดหมู่ผู้เล่นคนเดียวกับผู้เล่นหลายคนภายในสนามฟุตบอลฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; พชร ตุ้มทอง
2565วิธีการตรวจจับและจัดหมวดหมู่ผู้เล่นในสนามฟุตบอลจากภาพนิ่งด้วยการเรียนรู้เชิงลึกและการวิเคราะห์ฮิตโตแกรมฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; โภคิน พรหมวิจิตรการ
2563วิธีการประมวลผลภาพถ่ายสำหรับการตรวจจับการเปลี่ยนช่องทางการขับรถอย่างกระทันหันของรถด้านหน้าเพื่อต้องการการชนฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; วันเฉลิม วิระคำ; พิริยะ เจริญศักดิ์
2559โปรแกรมวัดขนาดร่างกายเพื่อหาขนาดเฟรมจักรยานที่เหมาะสมฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; กิตติ สถาพรประสาธน์; พาที ชัยประสิทธิกุล