Browsing by Author จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-16การศึกษาการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; กำไลทอง จันทร์ไทยศรี
2012-11-16การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 1จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์; พระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว
2012-11-16การศึกษาการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; คัมภีร์ แอศิริ
2012-11-14การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; วีระ สุภากิจ; เลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์
2012-11-14ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อัญชลี พิมพ์พจน์
2012-11-14ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ;; วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์; ชุมสุข สุขหิ้น