Browsing by Author กรกลด คำสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การศึกษาพัฒนารูปแบบผ้าทอดอกจอกแบบดั้งเดิม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาโครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; อรรถสิทธิ์ จันทร์นิเวศน์
2014-09-10การศึกษารูปแบบเครื่องดามนิ้วสำหรับโรคนิ้วล็อก เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับอเนกประสงค์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; เมนัส ศรยุทธเสนี
2014-09-03การศึกษาวิเคราะห์ลวดลายซิ่นตีนแดงของอำเภอพุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ไกรศักดิ์ ไกรธนกฤต
2014-09-03การศึกษาเครื่องประดับเงินประเภทประเกือมที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องประดับไทยร่วมสมัยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; กรกลด คำสุข; บัณฑิตหญิง ปัญญาโน
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาชุดแผ่นภาชนะใส่อาหารแบบพกพาสำหรับการรับประทานนอกสถานที่จากแนวทางการห่ออาหารด้วยใบตองกรกลด คำสุข; วรนุช พึ่งสาย
2012-09-08การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ กรณีศึกษาเครื่องสำอางที่ผลิตจากน้ำมันมะพร้าวประมา ศาสตระรุจิ; กรกลด คำสุข; อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์
2013-07-26การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีแปรรูปจากผือชุมชนบ้านกุดกะเสียน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานีกรกลด คำสุข; อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รัตตัญญู ศิลาบุตร
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกล่องตามแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางกรกลด คำสุข; สินีนาถ เลิศไพรวัน; อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากแก้วและกระจกสีด้วยกระบวนการหล่อพร้อมฝังรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนพร นำพา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรมกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; พรทิพย์ กระทรวงไทย
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทำงานกรกลด คำสุข; ทรงกลด จารุสมบัติ; สุรพงษ์ ศรีเจ้า
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับเด็กพิการทางสายตาอายุ 5-7 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กมลวรรณ คำเพราะ
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; พิชญา นิลรุ่งรัตนา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการลดน้ำหนักแก่เยาวชนที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ์
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการออกแบบเครื่องประดับที่ทำจากโลหะผสมเลิศศิริร์ บวรกิตติ ;; กรกลด คำสุข; ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับร่วมสมัย :กรณีศึกษาเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่กรกลด คำสุข; กฤตพัชร สุริยะโชติ
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทเก้าอี้ : กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลต์สเวอร์ตี้ช่วงปี ค.ศ. 1977 - 1986วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ;; กรกลด คำสุข; ธีรัชต์ บุญญานันต์
2014-08-28การศึกษาและพัฒนาแผ่นรองปูพื้นพกพาอเนกประสงค์เพื่อการนวดกดจุดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; วุฒิชาติ ชาตะรูปะชีวิน
2014-09-10การศึกษาและออกแบบที่เก็บรองเท้าเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริเวณศาสนสถานกรกลด คำสุข; พลธัช อรัญชัย
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ กรณีศึกษากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; ชนาธินาถ ไชยภู