Browsing by Author สมชาย เทพแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 25 of 25 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในครอบครัวซาเลเซียนสมชาย เทพแสง; มนูญ สนเจริญ; ศิริพร อนุสภา
2012-08-15ภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯสมชาย เทพแสง; รัชนี ตระกูลเง็ก
2014-09-03ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สมชาย เทพแสง; พรชัย ธนปารมีกุล
2012-08-15ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; วาทิณี มามุ้ย
2014-08-27ศึกษาความเป็นภาวะผู้นำทางจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา เขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; พระมหาวชิรวิชญ์ คามพินิจ