Browsing by Author ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การจัดเก็บภาษีจากการทำเกษตรกรรมภายในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง พ.ศ. 2372-2482สมพงษ์ สุวรรณ; ชาคริต ชุ่มวัฒนะ; โดม ไกรปกรณ์
2014-08-28การพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล พ.ศ. 2482-2544ชาคริต ชุ่มวัฒนะ; เพ็ญพิสุทธิ์ ทองมี; สาวิตรี พิสณุพงศ์; พัฑร์ แตงพันธ์
2014-09-10นโยบายของรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเมืองสุรินทร์ พ.ศ. 2436-2506โดม ไกรปกรณ์; ชาคริต ชุ่มวัฒนะ; นฤพร พลบุญ
2014-09-03บทบาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเมืองนครปฐมชาคริต ชุ่มวัฒนะ; ณัฐพล ลิ้มเจริญ