กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99439
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อร้านอาหารในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Tourists' satisfaction toward restaurants in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province
Advisor : พนิต กุลศิริ
ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ผู้แต่ง: วรรณวิไล สินศิริ
Keywords: ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ร้านอาหาร--บริการลูกค้า
นักท่องเที่ยว--ไทย
วันที่เผยแพร่: 29-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99439
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wanwilai_S.pdf1.36 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น