กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99413
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพล่ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรธุรกิจเวชภัณฑ์ยารักษาโรคแห่งหนึ่ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Hygiene and motivation factors influencing personnel engagement in a pharmaceutical business
Advisor : ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ผู้แต่ง: วรรณี บุญเผ่า
Keywords: การจูงใจในการทำงาน ;
ความผูกพันต่อองค์การ
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99413
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wannee_Bo.pdf914.16 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น