กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99394
ชื่อเรื่อง: การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า และบริการของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Customer percepting and attitude towards advertising medias on BTS had an effet on teenager buying behavior in Bangkok
Advisor : รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้แต่ง: อนุชา สมานสุข
Keywords: รถไฟฟ้าบีทีเอส ;
การซื้อสินคัา ;
วัยรุ่น--การตัดสินใจ
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99394
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Anucha_S.pdf1.24 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น