กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/992330
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบไตรภาคี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of collaborative model for tripartite vocational education system
Advisor : พวงรัตน์ เกษรแพทย์
ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: ธีรวุธ ชมใจ
Keywords: การบริหารการศึกษา--การมีส่วนร่วมของประชาชน
โรงเรียนอาชีวศึกษา--ารบริหาร
การศึกษาทางอาชีพ
ความร่วมมือทางการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/992330
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Theerawoot_C.pdf1.68 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น