กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/974
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of information database for the public relations on the internet network Srinakharinwirot University
Advisor : ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
ผู้แต่ง: กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล
Keywords: ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ;
การประชาสัมพันธ์บนเครือข่าย
วันที่เผยแพร่: 26-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/974
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kritsuwat_P.pdf1.78 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น