กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/702
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติที่มีผลแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการจัดหาคู่ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitude affecting decision trend in using mtch-making service of employees working in Bangkok Metropolitan
Advisor : สุพาดา สิริกุตตา
ผู้แต่ง: กรรณิการ์ ภิญโญ
Keywords: ผู้บริโภค--การตัดสินใจ
ผู้บริโภค--ทัศนคติ
การเลือกคู่ครอง
วันที่เผยแพร่: 4-ตุล-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/702
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kannika_P.pdf985.07 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น