กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/5024
ชื่อเรื่อง: บทคัดย่อผลงานวิจยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและการประชุมระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2556 
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์--บทคัดย่อ
วันที่เผยแพร่: 16-พฤศ-2016
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/5024
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HoEcon-Abstract

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Abstract 56_home.pdf223.94 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น