กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/461
ชื่อเรื่อง: การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Retail management influencing consumer's buying behavior : a study of convenience stores in Bangkok Metroplis
Advisor : พนิต กุลศิริ
ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ผู้แต่ง: พิษณุ อิ่มวิญญาณ
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค--การตัดสินใจ
ร้านค้าปลีก--การตลาด
ร้านสะดวกซื้อ
การสื่อสารทางการตลาด
ร้านกาแฟคั่วบด--โฆษณา
วันที่เผยแพร่: 30-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/461
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pitsanu_I.pdf1.97 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น