กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4487
ชื่อเรื่อง: การใช้เหตุผลวิบัติในการโต้แย้งบนเว็บบอร์ด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Occurrence of fallacy argumentation on web-boards
Advisor : ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
ผู้แต่ง: นิพัทธ ผึ้งไผ่งาม
Keywords: กระดานข่าว (คอมพิวเตอร์)
กลุ่มสนทนาออนไลน์
วัจนกรรม
วัจนปฏิบัติศาสตร์
เหตุผลวิบัติ
ภาษาศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4487
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:AduEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Nipat_P.pdf2.13 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น