กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/444
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติต่อการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และทัศนคติเกี่ยวกับการรับบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitude towards the universal health care coverge, the medical and health care services that affect the patient satisfaction at The Pra Nangklao Hospital, Nonthaburi
Advisor : รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ผู้แต่ง: วลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์
Keywords: โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า--บริการลูกค้า ;
ความพอใจของผู้ใช้บริการ ;
ประกันสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 24-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/444
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Walaiporn_J.pdf1.35 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น