กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4431
ชื่อเรื่อง: วงกันตรึมคณะน้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ การปรับปรนและบทบาทหน้าที่
Advisor : ดวงเด่น บุญปก
ผู้แต่ง: รัตติยา มีเจริญ
Keywords: กันตรึม
เพลงพื้นเมือง--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วงดนตรี --ไทย--สุรินทร์
วันที่เผยแพร่: 26-ธัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4431
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Rattiyaa_M.pdf2.2 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น