กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4221
ชื่อเรื่อง: การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Prediction of land use change in Changwat Phuket
Advisor : วิชัย พันธนะหิรัญ
ผู้แต่ง: วสันต์ ออวัฒนา
Keywords: การใช้ที่ดิน--ไทย--ภูเก็ต
การใช้ที่ดิน--ไทย--ภูเก็ต--พยากรณ์
การใช้ที่ดิน--การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
การใช้ที่ดิน--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4221
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Geo-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wasan_O.pdf5.4 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น