กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4206
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of purchasing a portable computer for Suan Dusit Rajabhat University students project
Advisor : สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
สุรชัย มีชาญ
ผู้แต่ง: สุภาวดี บาลี
Keywords: โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4206
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Eptb-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Supavadee_B.pdf1.48 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น