กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/413
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Activities used to enhance grade 1 students' relational thinking on addition and subtraction of number of which answers and operands not exceeding 100
Advisor : รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
ผู้แต่ง: สุกัญญา หะยีสาและ
Keywords: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ --กิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่: 21-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/413
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MathEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sukanya_H.pdf2.98 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น