กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4084
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the International student science fair Mahidol Wittayanusorn school
Advisor : สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
อุไร จักษ์ตรีมงคล
ผู้แต่ง: โฉมยงค์ คงประดิษฐ์
Keywords: โครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
กิจกรรมของนักเรียน
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4084
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Eptb-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chomyong_K.pdf7.84 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น