กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3902
ชื่อเรื่อง: การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม : ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Saraphanya Nakhonphanom : an ethnography of communication approach
Advisor : ดวงเด่น บุญปก
วาสนา นามพงศ์
ผู้แต่ง: มัลลิกา มาภา
Keywords: พุทธศาสนา--บทสวดมนต์
การสวดมนต์
การสวดสรภัญญะ
วันที่เผยแพร่: 4-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3902
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Tha-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Mallika_M.pdf4.27 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น