กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3848
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะการใช้คำเรียนขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันและทัศนคติของผู้อ่านต่อการใช้ภาษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of address terms for prime minister in the headline of daily newspaper and reader's attitude toward their reference
Advisor : สุพัตรา ทองกัลยา
ผู้แต่ง: ทัศน์พล เต็มสุข
Keywords: ภาษาไทย--การใช้ภาษา
หนังสือพิมพ์--ภาษา
หนังสือพิมพ์--พาดหัวข่าว
คำเรียกขาน
ภาษาไทย--วจนะวิเคราะห์
ผู้บริโภค--ทัศนคติ
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3848
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Tassapol_T.pdf555.7 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น