กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3830
ชื่อเรื่อง: การศึกษาขะน่วยกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study Khanuaykaren Sangkhlaburi District Kanchanaburi Province
Advisor : กาญจนา อินทรสุนานนท์
มานพ วิสุทธิแพทย์
ผู้แต่ง: วิศรุต สุวรรณศรี
Keywords: เครื่องดนตรี
ดนตรีพื้นบ้าน
เพลงพื้นเมือง
กะเหรี่ยง--ความเป็นอยู่และประเพณี
กะเหรี่ยง--ไทย--กาญจนบุรี
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3830
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:VAI - Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wisarut_S.pdf7.68 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น