กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3827
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการดำรงพันธุ์ของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of computer multimedia instruction on the maintenance of animal species for prathomsuksa 5 students of the Wat Palelai Kindergarten School
Advisor : รัฐพล ประดับเวทย์
ผู้แต่ง: พัชรียา ปิ่นวิเศษ
Keywords: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สัตว์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
สัตว์--แบบเรียนสำเร็จรูป
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3827
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Puchareeya_P.pdf1.61 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น