กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3813
ชื่อเรื่อง: ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Students' opinion toward residence hall services at Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Advisor : สุชาดา สุธรรมรักษ์
จารุวรรณ สกุลคู
ผู้แต่ง: ชุติมา ทวิชศรี
Keywords: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี--อาคาร
มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี--นักศึกษา
หอพัก--การบริหาร
นักศึกษา--ทัศนคติ
วันที่เผยแพร่: 3-กัน-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3813
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chutima_T.pdf714.12 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น