กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/378
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียน เรื่องสารและการจำแนกสารที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนประกอบการ์ตูน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of scientific achievement and scientific attitude on the topic of substance and classification using instructional package with cartoon for fifth grade students
Advisor : มะยูโซ๊ะ กูโน
ผู้แต่ง: กุสาวดี นาคฤทธิ์
Keywords: วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/378
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Chem-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kusawadee_N.pdf5.15 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น