กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3724
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกลยุทธ์ำสำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of curriculum to promote strategic leadership skills for nurse in Hospital Department of Medical Center Under Ministry of Public Health Bangkok
Advisor : อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
สมชาย เทพแสง
ทัศนา แสวงศักดิ์
ผู้แต่ง: กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์
Keywords: พยาบาลวิชาชีพ--การฝึกอบรม--หลักสูตร
ภาวะผู้นำ--การฝึกอบรม--หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3724
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kunkhanath_S.pdf1.52 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น