กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3704
ชื่อเรื่อง: ความสามารถทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เล่านิทานประกอบการวาดภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Verbal ablity of preschool children in fable story telling with drawing
Advisor : ชุติมา วัฒนะคีรี
ราชันย์ บุญธิมา
ผู้แต่ง: จีรวรรณ นนทะชัย
Keywords: การศึกษาปฐมวัย--กิจกรรมการเรียนการสอน
การพูด--การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
การเล่านิทาน--กิจกรรมการเรียนการสอน
การวาดเขียน
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3704
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EarEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jeerawan_N.pdf4.75 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น