กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3650
ชื่อเรื่อง: ทัศนะของนักศึกษาต่อการจัดบริการหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinions of students on residential hall services at King Mongkut's University of Technology Thonburi
Advisor : จารุวรรณ สกุลคู
สุชาดา สุธรรมรักษ์
ผู้แต่ง: จิราภรณ์ ปกรณ์
Keywords: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี--อาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี--นักศึกษา
หอพัก--การบริหาร
นักศึกษา--ทัศนคติ
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3650
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jiraporn_P.pdf2.18 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น