กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3645
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ด้านอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ของ เป็น ในภาษาไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The semantics - syntax analysis of pen in Thai
Advisor : สุกัญญา เรืองจรูญ
ณัฐยา พิริยะวิบูลย์
ผู้แต่ง: อุ่นอารี ตลาดเงิน
Keywords: ภาษาไทย--อรรถศาสตร์
ภาษาไทย--ไวยากรณ์
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3645
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ling-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Unaree_T.pdf3.71 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น