กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3592
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of making Isan folk musical
Advisor : กาญจนา อินทรสุนานนท์
มานพ วิสุทธิแพทย์
ผู้แต่ง: สัญญา สมประสงค์
Keywords: เครื่องดนตรี--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ดนตรีพื้นบ้าน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3592
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MusEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sanya_S.pdf7.83 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น