กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3567
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of public relation website for Krabi Tourism
Advisor : ธีรบุญฤทธิ์ ควรหาเวช
ผู้แต่ง: ชาญณรงค์ แก้วกระจ่าง
Keywords: เว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์--การประเมิน
วันที่เผยแพร่: 27-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3567
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Channarong_K.pdf3.49 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น