กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3478
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE ต่อการใช้บริการโรงแรมในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Satisfaction of MICE tourists Thai group to towards service in Hotel at Hua Hin Prachuap Khilikhan
Advisor : ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด
ผู้แต่ง: สิริวิภา จิรวัฒน์อนันต์
Keywords: นักท่องเที่ยว--ความพอใจของผู้ใช้บริการ.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--การจัดการ.
วันที่เผยแพร่: 10-กรก-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3478
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sirivipa_J.pdf985.05 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น