Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-8 จากทั้งหมด 8
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบในกลุ่มข้อมูล:
ชื่อกลุ่มข้อมูล
Geo-Technical Reports
Geo-Theses
Geo-Ebook
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-06-17การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่องานสืบสวนสอบสวน :กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคสองสุรีย์พร นิพิฐวิทยา
2014-09-10การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัดภูเก็ตวิชัย พันธนะหิรัญ; วสันต์ ออวัฒนา
2013-11-28การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุงวิชัย พันธนะหิรัญ; วัลลภา อินทรงค์
2013-11-28การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยทางทหารในจังหวัดยะลาวิชัย พันธนะหิรัญ; สถาพร มนต์ประภัสสร; กิตติ อิ่มใจ
2565ขยะกำพร้า ขยะพลาสติกสุรีย์พร นิพิฐวิทยา