กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2635
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวสำหรับคนเมือง
ผู้แต่ง: ธนภูมิ อติเวทิน
ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด
รสิตา สังข์บุญนาค
Keywords: การตลาด
การจัดการขาย
วิจัยการตลาด
ธุรกิจ
วันที่เผยแพร่: 23-มกร-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2635
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bas-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Tanaphoom_A_R417851.pdf1.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น