กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2631
ชื่อเรื่อง: การสกัดและประเมินคุณลักษณะของเซลลูโลสจากชานอ้อย ผักตบชวา และธูปฤษี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation and characterization of celluiose from water hyacinth, sugar cane bagasse, and narrow leaf cattail
ผู้แต่ง: ดุษฎี สุริยพรรณพงศ์
Keywords: เซลลูโลส
ผักตบชวา
ชานอ้อย
วันที่เผยแพร่: 23-มกร-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2631
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Phar - Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Dusadi_S_R378199.pdf1.43 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น