กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2625
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Feasibility study of new graduate curriculum development, adult education department
ผู้แต่ง: สนอง โลหิตวิเศษ
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.$bสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่--หลักสูตร
การศึกษาผู้ใหญ่--หลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 23-มกร-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2625
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SpeEd-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sanong_L_R406893.pdf3.31 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น