กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2508
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: diversity of ferns and dern allies in Phu Pha Man National Park, Khon Kaen Province and Loei Province
ผู้แต่ง: สุมาลี เหลืองสกุล
วสินี ไขว้พันธุ์
นเรศ ชมบุญ
ประยูร ชุ่มมาก
กฤติญา แสงภักดี
ศิรินภา ศิริยันต์
กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
ดวงรัตน์ แพงไทย
Keywords: เฟิน--ไทย--ขอนแก่น
เฟิน--ไทย--เลย
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
วันที่เผยแพร่: 3-มกร-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2508
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ece - Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wasinee_K_R418783.pdf3.85 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น