กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2483
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดทดลองคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกประสิทธิภาพสูงสำหรับทำปฏิบัติการและการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of a high efficience standing waves on a string apparatus for performing and experiment, teaching and learning activities in physics on waves
ผู้แต่ง: ทนง อัครธีรานนท์
Keywords: ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
คลื่นนิ่ง--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
วิทยาศาสตร์$xการทดลอง--เครื่องมือและอุปกรณ์
วันที่เผยแพร่: 2-มกร-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2483
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thanong_ A_R440302.pdf2.44 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น