กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2403
ชื่อเรื่อง: การสืบทอดปี่พาทย์ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The transmission of Pi-Phat in Bang Pla Bang Phli, Samut Prakan
Advisor : กาญจนา อินทรสุนานนท์
มานพ วิสุทธิแพทย์
ผู้แต่ง: กัมปนาท ดำทองสุก
Keywords: วงปี่พาทย์
วงดนตรี--ไทย--สุพรรณบุรี
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2403
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:MusEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kampanart_D.pdf5.82 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น