กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2315
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of teaching through virtual classroom model to enhance knowledge management
Advisor : อรพรรณ พรสีมา
สมสรร วงษ์อยู่น้อย
ชุติมา หาญเผชิญ
ผู้แต่ง: จินตนา กสินันท์
Keywords: การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การเรียนแบบร่วมมือ
การบริหารองค์ความรู้
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2315
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chintana_K.pdf2.37 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น