กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2311
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of distance learning model through wimax network for basic education Maehongson Province
Advisor : ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
อรพรรณ พรสีมา
นิภา ศรีไพโรจน์
ผู้แต่ง: สุรพล ศรีศิลป์
Keywords: การศึกษาทางไกล--เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การศึกษาทางไกล--ไทย--แม่ฮ่องสอน
การศึกษาทางไกล--การศึกษาและการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน--ไทย--แม่ฮ่องสอน
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์--ไทย--แม่อ่องสอน
อี-เลิร์นนิง
เครือข่ายไวแม็กซ์
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2311
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdTec-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Suraphol_S.pdf3.88 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น