กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2304
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Analysis of the suitable areas for conservation of Sangyod Rice in Phatthalung Province
Advisor : วิชัย พันธนะหิรัญ
ผู้แต่ง: วัลลภา อินทรงค์
Keywords: ข้าว--พันธุ์สังข์หยด
ข้าว--การปลูก--ไทย--พัทลุง
เขตพื้นที่เพาะปลูก--ไทย--พัทลุง
ภูมิศาสตร์การเกษตร
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์--ไทย--พัทลุง
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2304
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Geo-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wanlapa_I.pdf3.13 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น