Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 46 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-17โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสุขภาพเพื่อรณรงค์ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนวรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ;; กรกลด คำสุข; ธนาคาร ศิรินทร์วรเวทย์
2013-07-31การวิจัยและพัฒนาที่จัดเก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึ้งสำหรับที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัดรวิเทพ มุสิกะปาน; สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ; ภุนนฑี ภูวิจารย์
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; พิชญา นิลรุ่งรัตนา
2014-12-29การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สินีนาถ เลิศไพวัน; รวิเทพ มุสิกะปาน; พลวัต สุนทรธนผล
2014-12-29การศึกษาพัฒนารูปแบบผ้าทอดอกจอกแบบดั้งเดิม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาโครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; อรรถสิทธิ์ จันทร์นิเวศน์
2014-08-28การศึกษาเพื่อการออกแบบเครื่องประดับสตรีประเภทกำไล โดยใช้วัสดุประเภทพลาสติกเหลวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; รวิเทพ มุสิกะปาน; สยมภู ภวรุ่งสัตยา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกล่องตามแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางกรกลด คำสุข; สินีนาถ เลิศไพรวัน; อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ
2013-08-22ศึกษาและพัฒนาชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์สำหรับวางบริเวณระเบียงที่พักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์กรกลด คำสุข; อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รัตนพล พลสม
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการลดน้ำหนักแก่เยาวชนที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ์
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องแต่งกายไทยทรงดำเพื่อธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สินีนาค เลิศไพรวัน; ธีรยุทธ์ มูลละออง