กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2286
ชื่อเรื่อง: การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนโครงสร้าง VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาว
ผู้แต่ง: อรรคพล วณิกสัมบัน
ศิวาพร ลงยันต์
ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
ไพศาล สิทธิกรกุล
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2286
ISBN: 978-616-26-019-2
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.28.Akraphol.SCI.1-56-P.pdf7.36 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น