Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินค้าจากเทคนิคภาพเชิงซ้อน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการส่งเสริมการขายกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์หัวโขน บ้านโขนไทย ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานครรวิเทพ มุสิกะปาน; ศักดิ์สุภา คุ้มเมือง
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวัสดุธรรมชาติ กรณีศึกษา :วัสดุจากเปลือกกล้วย จังหวัดพิษณุโลกรวิเทพ มุสิกะปาน; นรพงศ์ กิ่งศักดิ์
2014-09-03การศึกษาเครื่องประดับเงินประเภทประเกือมที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องประดับไทยร่วมสมัยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; กรกลด คำสุข; บัณฑิตหญิง ปัญญาโน
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากแก้วและกระจกสีด้วยกระบวนการหล่อพร้อมฝังรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนพร นำพา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับเด็กพิการทางสายตาอายุ 5-7 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กมลวรรณ คำเพราะ
2014-09-10การออกแบบโครงสร้างการทอผ้าสำหรับผ้าย้อมครามทอมือ : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กัญจน์ชญา จันทรังษี
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษีเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบนโต๊ะทำงานกรกลด คำสุข; ทรงกลด จารุสมบัติ; สุรพงษ์ ศรีเจ้า
2014-12-29การออกแบบและพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กช่วง อายุ 4-5กรกลด คำสุข; อันทิชา วิรมย์รัตน์
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ กรณีศึกษากลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; ชนาธินาถ ไชยภู
2014-09-10การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินร่วมสมัยจากอัตลักษณ์ชาวเขาเผ่าเมี่ยนเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาบ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่านรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนกฤต ใจสุดา