Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-27 of 27 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-28การศึกษาและพัฒนาแผ่นรองปูพื้นพกพาอเนกประสงค์เพื่อการนวดกดจุดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; วุฒิชาติ ชาตะรูปะชีวิน
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรมกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; พรทิพย์ กระทรวงไทย
2014-09-10ศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรวิเทพ มุสิกะปาน; สินีนาถ เลิศไพวัน; วิทิต วรรณวิทยาภา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาชุดแผ่นภาชนะใส่อาหารแบบพกพาสำหรับการรับประทานนอกสถานที่จากแนวทางการห่ออาหารด้วยใบตองกรกลด คำสุข; วรนุช พึ่งสาย
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับร่วมสมัย :กรณีศึกษาเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่กรกลด คำสุข; กฤตพัชร สุริยะโชติ
2014-08-27การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาและกะลามะพร้าวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; สินีนาถ เลิศไพวัน; ศมลพรรณ ภู่เล็ก
2014-09-10การศึกษารูปแบบเครื่องดามนิ้วสำหรับโรคนิ้วล็อก เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับอเนกประสงค์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; เมนัส ศรยุทธเสนี