Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 27 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวิเทพ มุสิกะปาน; วิสูตร แก่นเมือง
2014-09-10ศึกษาและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ประกอบการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวของมนุษย์ตามหลักการเคลื่อนไหว สำหรับเยาวชนผู้ศึกษาด้านแอนิเมชั่นระหว่างอายุ 15-18 ปีรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ภคพงศ์ ทุ่งสี่
2014-09-10การศึกษาและออกแบบที่เก็บรองเท้าเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริเวณศาสนสถานกรกลด คำสุข; พลธัช อรัญชัย
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาออกแบบแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับไอแพดเพื่อเป็นกรณีศึกษาสื่อแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; พิชญา นิลรุ่งรัตนา
2014-12-29การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สินีนาถ เลิศไพวัน; รวิเทพ มุสิกะปาน; พลวัต สุนทรธนผล
2014-12-29การศึกษาพัฒนารูปแบบผ้าทอดอกจอกแบบดั้งเดิม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาโครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; อรรถสิทธิ์ จันทร์นิเวศน์
2014-08-28การศึกษาเพื่อการออกแบบเครื่องประดับสตรีประเภทกำไล โดยใช้วัสดุประเภทพลาสติกเหลวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; รวิเทพ มุสิกะปาน; สยมภู ภวรุ่งสัตยา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทกล่องตามแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางกรกลด คำสุข; สินีนาถ เลิศไพรวัน; อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการลดน้ำหนักแก่เยาวชนที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; บรรจงกิจ ลิมปดาพันธ์
2014-09-10การศึกษาพัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลิตเครื่องประดับจากวัสดุนาโนซิลเวอร์เคลย์ (Nano Silver Clay) เพื่อการออกแบบเครื่องประดับรวิเทพ มุสิกะปาน; นพวรรณ ยิ่งเจริญ