Patents : [197] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 197
Issue DateTitleAuthor(s)
2562อุปกรณ์กายภาพมือแบบการเรียนรู้ซ้ำเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง; นิตต์อลิน พันธุ์อภัย; ประมวล ชูรัตน์; วรพล อร่ามรัศมีกุล; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2557องค์ประกอบของวัสดุประสานที่มีส่วนผสมของกรดอะคริลิคกราฟต์พอลิเอทิลีน สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะที่ใช้วิธีการกำจัดวัสดุประสานด้วยความร้อน และกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูปผงโลหะที่ใช้วัสดุประสานดังกล่าว (Binder compositions containing acrylic-acid grafted polyethylene for metal injection molding employing thermal debingding and metal injection molding method thereof)ปัญญา วงศ์พานิช; อัญชลี มโนนุกุล; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยอัมพาตที่มีขาอ่อนแรงอริสรา สุขวัจนี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560กาวซีเมนต์กันน้ำถาวรและซ่อมแซมรอยแตกร้าวได้ด้วยตัวเอง (Permanent Waterproof and Self-Sealing Adhesive Cement Mortar) และกรรมวิธีการผลิตมันพิไลสมร สุขเกษม
2555สูตรโลชันรักษาสิวชนิดเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบนร่างกายรัฐพล อาษาสุจริต; อศิรา เฟื่องฟูชาติ; ปภัสรา ลาภมหาวงศ์; วิภาพร เสรีเด่นชัย; สริน ทัดทอง; สุกฤตยา วีระนันท์; สุวรรณา วรรัตน์; วธู พรหมพิทยรัตน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556กระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมธรรมชาติด้วยไอออนพลังงานสูงดวงแข บุตรกูล; สมศร สิงขรัตน์; เสวต อินทรศิริ; ถิรพัฒน์ วิลัยทอง; มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
2554สารแอนาลอก 13-อัลคอกซีเบอร์เบอรินที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งสิริธร สโมสร; บงกช ตันวิรัตน์; อภิชาต สุขสำราญ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2563อุปกรณ์ช่วยการกรีดยางพาราภาคภูมิ ศรีรมรื่น; ภรณี ศรีรมรื่น; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550อุปกรณ์ควบคุมปริมาณแรงกดสำหรับฝึกเดินรัมภา บุญสินสุข; ธีระพนธ์ แย้มวงษ์; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2553อุปกรณ์ประกอบวัดความแข็งผิวระดับจุลภาคมะลิ พลานุเวช; ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560อุปกรณ์กายภาพช่วงแขนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยอ่อนแรงธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง; นิตต์อลิน พันธุ์อภัย; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558สารประกอบไทโอแซนโทนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสสุนิตย์ สุขสำราญ; ธงชัย ขำมี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2553อุปกรณ์ประเมินปริมาณแรงกดบนไม้เท้าและเท้าขณะเดินรัมภา บุญสินสุข; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556อุปกรณ์ฝึกหัดท่าทางให้เหมาะสมกับการทำงานพรสวรรค์ ธนธรวงศ์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรมพรสวรรค์ ธนธรวงศ์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560กรรมวิธีการสกัดสารช่วยแตกตัวจากแป้งแห้วจีนในตำรับยาเม็ดวีระศักดิ์ สามี; วรพรรณ สิทธิถาวร; ศุจิมน ตันวิเชียร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561อัลลอยทองแดงทดแทนเงินสำหรับผลิตเครื่องประดับขจีพร วงศ์ปรีดี; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556สูตรส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยที่มีส่วนประกอบของน้ำมันโรสแมรีเพื่อลดอาการซึมเศร้าฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560อุปกรณ์ฝาครอบถอดเข็มฉีดยาพรสวรรค์ ธนธรวงศ์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560สูตรน้ำมันหอมระเหยต้านเชื้อรา Aspergillus nigerวีระศักดิ์ สามี; สริน ทัดทอง; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 197